Podrška

HC-550LTE Firmware Download

HC-550LTE FW Ver.201902

HC-550LTE New FW Ver.201903

 

HC-550G Firmware Download

HC-550M & HC-550G Old Version Firmware(SN number before 2017.5)

HC-550G & HC-550M Firmware Ver.20180403

 

Instalirajte novu verziju programa u 3 koraka:

Korak 1: raspakujte i kopirajte fajl FWR801.bin u novu TF karticu i ubacite karticu u kameru. 

Korak 2: prebacite režim rada sa OFF na TEST, zasvelteće crvena LED lampica oko 15 sekundi, a zatim će se upaliti displej na kameri. 

Korak 3: izbrišite FWR801.bin iz TF kartice (formatirajte SD karticu ili povežite sa računarom preko USB kabla i izbrišite), a zatim prebacite sa TEST na OFF i restartujte kameru.